Thẻ: tính đơn điệu

2 phương pháp giải bài toán về tính đơn điệu trên khoảng cho trước

Từ các điều kiện để hàm số đơn điệu trên một khoảng cho trước chúng ta lập được ra 2 phương pháp giải bài toán về tính đơn điệu trên khoảng cho trước. Có hai phương pháp chính để giải các bài toán về tính đơn điệu trên khoảng cho trước. PP1: Rút theo , rồi dựa

Sử dụng tính đơn điệu của hàm số bậc nhất, bậc hai để chứng minh một bất đẳng thức

Có thể sử dụng tính đơn điệu của hàm số vào chứng minh bất đẳng thức. Ở bài viết này áp dụng tính đơn điệu của hàm số bậc nhất, bậc hai. Tác giả Trần Mạnh Hoàng: “Trong khuôn khổ đang học chương trình lớp 10 toán chuyên. Với sự động viên của thầy đang