Một số ứng dụng tính đơn điệu của hàm số

Một số ứng dụng tính đơn điệu của hàm số

Tính đơn điệu của hàm số được sử dụng để giải các bài toán.

– Ứng dụng tính đơn điệu của hàm số để giải phương trình, hệ phương trình

– Ứng dụng tính đơn điệu của hàm số để giải bất phương trình

– Ứng dụng tính đơn điệu của hàm số để giải bất đẳng thức

– Ứng dụng tính đơn điệu của hàm số để biện luận số nghiệm của phương trình, bất phương trình

Dưới đây là tài liệu về Một số ứng dụng tính đơn điệu của hàm số với ví dụ minh họa có nhận xét và cách giải.

[pdfviewer width=”640px” height=”480px” beta=”true/false”]http://toancap3.com/wp-content/uploads/2016/11/mot-so-ung-dung-tinh-don-dieu-cua-ham-so.pdf[/pdfviewer]