Với tài liệu này các em sẽ biết được cách sử dụng máy tính casio để tìm hệ số trong khai triển nhị thức newton một cách nhanh nhất. Mời các em xem tài liệu dưới đây: