Lý thuyết phương trình đường Elip: định nghĩa, phương trình chính tắc của elip, hình dạng của elip. 1. Định nghĩa elip 2. Phương trình chính tắc của elip 3. Hình dạng của elip Nguồn: Trường cao đẳng y Dược Pasteur