Thẻ: hình học tọa độ

Hình học không gian cổ điển và phương pháp tọa độ không gian

Cuốn sách Chinh phục kỳ thi THPT Toán Hình học không gian cổ điển và phương pháp tọa độ không gian do Cao Văn Tuấn, Lê Bá Bảo, Nguyễn Đỗ Chiến, Đặng Quang Hiếu và Nguyễn Mạnh Hùng biên soạn. Sách gồm 357 trang với nội dung gồm các phần: Phần 1. Khối đa diện.

Một số bài toán cực trị hình học tọa độ

Một số bài toán cực trị hình học tọa độ với nội dung bao gồm tìm điểm với điều kiện cho trước có kèm theo ví dụ minh họa có lời giải. 1. Bài toán 1: Cho hai điểm A(1;2), B(0;-1) và đường thẳng (d) : [latex]\displaystyle \left\{ \begin{array}{l}x=t\\y=2t+1\end{array} \right.[/latex] Tìm M∈(d) sao cho: a)