Tổng hợp 220 bài tập trắc nghiệm khối nón có đáp án được tác giả Nguyễn Bảo Vương biên soạn, tổng hợp và phân loại giúp các em ôn luyện THPT quốc gia 2017. Với mục tiêu giúp học sinh khối 12: Nhận biết – Thông hiểu – Vận dụng 220 bài tập trắc nghiệm khối