220 bài tập trắc nghiệm khối nón có đáp án

Tổng hợp 220 bài tập trắc nghiệm khối nón có đáp án được tác giả Nguyễn Bảo Vương biên soạn, tổng hợp và phân loại giúp các em ôn luyện THPT quốc gia 2017.

Với mục tiêu giúp học sinh khối 12: Nhận biết – Thông hiểu – Vận dụng

220 bài tập trắc nghiệm khối nón có đáp án

220 bài tập trắc nghiệm khối nón có đáp án bao gồm:

  • 71 câu về dạng bài tập Nón, nhận biết
  • 63 câu về dạng bài tập Nón, thông hiểu
  • 86 câu về dạng bài tập Nón, vận dụng thấp

Các em xem nội dung tài liệu tại đây: https://drive.google.com/file/d/0B7uAMT9Yh6ueWlRwUDRzVmR2NUk/view