Một số vấn đề về bất đẳng thức cần lưu ý. Kỹ thuật chuẩn hóa trong chứng minh bất đẳng thức có ý nghĩa như thế nào. Cùng Toán cấp 3 đi tìm hiểu xem nhé. Các kiến thức cơ bản cần phải nắm vững để giải một bài toán chứng minh bất đẳng thức: