Kỹ thuật chuẩn hóa bất đẳng thức

Một số vấn đề về bất đẳng thức cần lưu ý. Kỹ thuật chuẩn hóa trong chứng minh bất đẳng thức có ý nghĩa như thế nào. Cùng Toán cấp 3 đi tìm hiểu xem nhé.

Các kiến thức cơ bản cần phải nắm vững để giải một bài toán chứng minh bất đẳng thức:

1. Khái niệm về bất đẳng thức thuần nhất
2. Một số phương pháp chứng minh bất đẳng thức
3. Kỹ thuật chuẩn hóa và ứng dụng
4. Sử dụng kỹ thuật chuẩn hóa vào giải bất đẳng thức