Toancap3.com chia sẻ tài liệu Nguyên hàm tích phân trong mùa thi 2017 tới các em học sinh. Với nội dung gồm 2 phần Nguyên hàm và Tích phân có lý thuyết và bài tập trắc nghiệm.