Thẻ: phân thức

Cách biến đổi biểu thức hữu tỉ thành phân thức - Đại số 8

Cách biến đổi biểu thức hữu tỉ thành phân thức - Đại số 8

Để biến đổi biểu thức hữu tỉ thành phân thức thì trước tiên các em cần phải nắm vững lý thuyết. Ngoài ra cần có phương pháp giải đúng. Trước tiên chúng ta cần nhắc lại lý thuyết đã học - Biểu thức hữu tỉ là biểu thức biểu thị một dãy phép toán : cộng, trừ, nhân , chia […]

Phép chia các phân thức đại số

Phép chia các phân thức đại số

1. Phân thức nghịch đảo Hai phân thức được gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1. Nếu là một phân thức khác 0 thì Do đó: là phân thức nghịch đảo của phân thức   là phân thức nghịch đảo của phân thức 2. Phép chia các phân thức đại số […]

Phép nhân các phân thức đại số

Phép nhân các phân thức đại số

1. Quy tắc nhân các phân thức đại số Muốn nhân hai phân thức ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau rồi rút gọn phân thức vừa tìm đươc. 2. Các tính chất của phép nhân các phân thức a) Tính chất giao hoán b) Tính chất kết hợp c) Phân phối đối […]

Quy tắc rút gọn phân thức

Quy tắc rút gọn phân thức

Quy tắc rút gọn phân thức Muốn rút gọn một phân thức đại số ta phải: - Phân tích tử và mẫu thành nhân tử (nếu cần) để tìm nhân tử chung - Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung giống nhau * Chú ý: Có khi cần đổi dấu tử hoặc mẫu thức […]

Trang 1 trên 212
Toán cấp 2 © 2012 Toancap2.com