Thẻ: phân thức

Cách biến đổi biểu thức hữu tỉ thành phân thức – Đại số 8

Cách biến đổi biểu thức hữu tỉ thành phân thức - Đại số 8

Để biến đổi biểu thức hữu tỉ thành phân thức thì trước tiên các em cần phải nắm vững lý thuyết. Ngoài ra cần có phương pháp giải đúng. Trước tiên chúng ta cần nhắc lại lý thuyết đã học – Biểu thức hữu tỉ là biểu thức biểu thị một dãy phép toán : cộng, trừ, nhân , chia […]

Phép chia các phân thức đại số

Phép chia các phân thức đại số

1. Phân thức nghịch đảo Hai phân thức được gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1. Nếu \(\displaystyle \frac{A}{B}\) là một phân thức khác 0 thì \(\displaystyle \frac{A}{B}.\frac{B}{A}=1\) Do đó: \(\displaystyle \frac{B}{A}\) là phân thức nghịch đảo của phân thức \(\displaystyle \frac{A}{B}\) \(\displaystyle \frac{A}{B}\) là phân thức nghịch đảo của phân thức […]

Phép nhân các phân thức đại số

Phép nhân các phân thức đại số

1. Quy tắc nhân các phân thức đại số Muốn nhân hai phân thức ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau rồi rút gọn phân thức vừa tìm đươc. \(\displaystyle \frac{A}{B}.\frac{C}{D}=\frac{A.C}{B.D}\) 2. Các tính chất của phép nhân các phân thức a) Tính chất giao hoán \(\displaystyle \frac{A}{B}.\frac{C}{D}=\frac{C}{D}.\frac{A}{B}\) b) Tính chất kết hợp […]

Phép trừ các phân thức đại số

Phép trừ các phân thức đại số

1. Phân thức đối Hai phân thức được gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0 Phân thức đối của phân thức \(\displaystyle \frac{A}{B}\) được kí hiệu là \(\displaystyle -\frac{A}{B}\) Vậy \(\displaystyle -\frac{A}{B}=\frac{-A}{B}\) và \(\displaystyle -\frac{-A}{B}=\frac{A}{B}\) 2. Phép trừ phân thức Muốn trừ phân thức \(\displaystyle \frac{A}{B}\) cho phân thức \(\displaystyle \frac{C}{D}\) , ta cộng […]

Phép cộng các phân thức đại số

Phép cộng các phân thức đại số

1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức Muốn cộng hai phân thức cùng mẫu thức ta cộng các tử thức với nhau, giữ nguyên mẫu thức. \(\displaystyle \frac{A}{B}+\frac{C}{B}=\frac{A+C}{B}\) 2. Cộng phân thức có mẫu thức khác nhau Quy tắc: Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau ta quy đồng mẫu thức […]

Quy tắc rút gọn phân thức

Quy tắc rút gọn phân thức

Quy tắc rút gọn phân thức Muốn rút gọn một phân thức đại số ta phải: – Phân tích tử và mẫu thành nhân tử (nếu cần) để tìm nhân tử chung – Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung giống nhau * Chú ý: Có khi cần đổi dấu tử hoặc mẫu thức […]

Tính chất cơ bản của phân thức, quy tắc đổi dấu

Tính chất cơ bản của phân thức, quy tắc đổi dấu

1. Tính chất cơ bản của phân thức Nếu nhân hoặc chia cả tử và mẫu của một phân thức với cùng một đa thức khác đa thức không thì được một phân thức bằng phân thức đã cho. \(\displaystyle \frac{A}{B}=\frac{A.M}{B.M}\) \(\displaystyle \frac{A}{B}=\frac{A:M}{B:M}\) (M là một đa thức khác đa thức 0) 2. Quy tắc đổi dấu […]

Trang 1 trên 212
Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme