Tổng hợp bài giảng lý thuyết và bài tập về các phép toán tập hợp. Các phép giao, phép hợp, phép hiệu, phép bù tập hợp thuộc chương trình đại số 10. Tóm tắt kiến thức các phép toán tập hợp: 1. Định nghĩa phép giao Giao của hai tập hợp A và B, kí hiệu