Bài viết này Toán cấp 3 sẽ chia sẻ một kinh nghiệm nhỏ cho các bạn để chứng minh bất đẳng thức hoán vị 3 biến (và đôi khi ta cũng có thể áp dụng nó cho bất đẳng thức hoán vị 4 biến). Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn!