Chứng minh bất đẳng thức hoán vị bằng phương pháp chuyển vị

Bài viết này Toán cấp 3 sẽ chia sẻ một kinh nghiệm nhỏ cho các bạn để chứng minh bất đẳng thức hoán vị 3 biến (và đôi khi ta cũng có thể áp dụng nó cho bất đẳng thức hoán vị 4 biến).

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn!

Như đã nói ở trên, có rất nhiều phương pháp để chứng minh bất đẳng thức đối xứng. Vì vậy nếu ta có thể chuyển một bất đẳng thức hoán vị về dạng đối xứng thì việc chứng minh bất đẳng thức không còn gì khó khăn cả. Đó chính là kinh nghiệm nhỏ mà Toán cấp 3 sẽ giới thiệu dưới đây. Chính xác thì đây là kỹ thuật chuyển một bất đẳng thức hoán vị thành một bất đẳng thức đối xứng để giải. Chúng ta tạm gọi kỹ thuật này là “phương pháp chuyển vị”.

Các bạn đọc tiếp tài liệu về cách dùng phương pháp chuyển vị để chứng minh bất đẳng thức hoán vị: