Bất đằng thức Schur là một  bất đẳng thức mạnh và có nhiều ứng dụng. Tuy nhiên cần phải biết kết hợp với phương pháp đổi biến P, Q, R mới có hiệu quả. Nội dung bài viết này bao gồm: 1. Định lý bất đằng thức Schur 2. Phương pháp đổi biến P, Q, R