Sách hướng dẫn ôn luyện thi môn Toán: Đại số lượng giác sẽ giúp các em hệ thống lại kiến thức 2 phần: Phần 1 là Đại số  , phần 2 là lượng giác. Hệ thống kiến thức ở cuốn sách này gồm có: A- Phần 1: Đại số – Chương 1: Tam thức bậc