Sách hướng dẫn ôn luyện thi môn Toán: Đại số lượng giác

Sách hướng dẫn ôn luyện thi môn Toán: Đại số lượng giác sẽ giúp các em hệ thống lại kiến thức 2 phần: Phần 1 là Đại số  , phần 2 là lượng giác.

Hệ thống kiến thức ở cuốn sách này gồm có:

A- Phần 1: Đại số

– Chương 1: Tam thức bậc 2 và ứng dụng

– Chương 2: Phương trình bất phương trình

– Chương 3: Hệ phương trình và hệ bất phương trình

– Chương 4: Bất đẳng thức

– Chương 5: Giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất

B- Phần 2: Lượng giác

– Chương 1: Biến đổi lượng giác

– Chương 2: Phương trình, Hệ phương trình lượng giác

– Chương 3: Hệ thức trong tam giác

– Chương 4: Nhận dạng tam giác