Thẻ: song song

Quan hệ vuông góc, song song

Quan hệ vuông góc, song song - Hình học 7 - Toán lớp 7

1. Quan hệ vuông góc, song song Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia. 2. Ba đường thẳng song song […]

Hai đường thẳng song song

Hai đường thẳng song song - Hình học 7 -Toán lớp 7-2

1. Khái niệm hai đường thẳng song song – Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung. Ký hiệu a // b. – Hai đường thẳng phân biệt thì hoặc cắt nhau hoặc song song. 2. Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song Nếu đường thẳng c cắt hai […]

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme