Thẻ: song song

Phương pháp chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng

Phương pháp chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng Ở bài này chúng ta sẽ áp dụng định lý đường thẳng song song với mặt phẳng để chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng Nếu đường thẳng a song song với một đường thẳng b nào đó nằm trên mặt phẳng (P)