Thẻ: song song

Ôn tập: Chứng minh hai đường thẳng song song

Ôn tập: Chứng minh hai đường thẳng song song
This entry is part 18 of 23 in the series Ôn tập Hình học 9

Để chứng minh hai đường thẳng song song trong mặt phẳng các em có thể áp dụng một trong các tính chất song song mà Toán cấp 2 giới thiệu dưới đây. 1. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung ( không làm được gì). 2. Hai đường thẳng […]

Quan hệ vuông góc, song song

Quan hệ vuông góc, song song - Hình học 7 - Toán lớp 7

1. Quan hệ vuông góc, song song Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia. 2. Ba đường thẳng song song […]

Hai đường thẳng song song

Hai đường thẳng song song - Hình học 7 -Toán lớp 7-2

1. Khái niệm hai đường thẳng song song - Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung. Ký hiệu a // b. - Hai đường thẳng phân biệt thì hoặc cắt nhau hoặc song song. 2. Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song Nếu đường thẳng c cắt hai […]

Toán cấp 2 © 2012 Toancap2.com