Phương pháp chứng minh hai mặt phẳng song song

Phương pháp chứng minh hai mặt phẳng song song được trình bày dễ hiểu và chi tiết.

Các kiến thức cần có để chứng minh hai mặt phẳng song song là nắm được định nghĩa hai mặt phẳng song song, các tính chất của hai mặt phẳng song song, các điều kiện để hai mặt phẳng song song.

Bên dưới có bài tập áp dụng đi kèm.