Thẻ: tam giác

Chứng minh một điểm là tâm đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp, bàng tiếp tam giác

Chứng minh một điểm là tâm đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp, bàng tiếp tam giác
Đây là bài thứ 22 of 23 trong series Phương pháp chứng minh hình học THCS

Chứng minh O là tâm đường tròn ngoại tiếp trong Để chứng minh điểm O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC ta có thể dùng một trong 2 cách sau đây: Chứng minh O là giao điểm của hai đường trung trực trong tam giác ABC. Chứng minh O cách đều ba […]

Cách chứng minh một điểm là trọng tâm, trực tâm của tam giác

Cách chứng minh một điểm là trọng tâm, trực tâm của tam giác
Đây là bài thứ 21 of 23 trong series Phương pháp chứng minh hình học THCS

Chứng minh G là trọng tâm của tam giác ABC Để chứng minh điểm G là trọng tâm của tam giác ABC thì ta dùng một trong 2 cách: Chứng minh G là giao điểm của hai đường trung tuyến trong tam giác. Chứng minh G thuộc trung tuyến và chia trung tuyến theo tỉ […]

Phương pháp chứng minh các tam giác đặc biệt

Phương pháp chứng minh các tam giác đặc biệt
Đây là bài thứ 8 of 23 trong series Phương pháp chứng minh hình học THCS

Dưới đây là các cách chứng minh những tam giác đặc biệt: tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông và tam giác vuông cân. 1. Tam giác cân Có hai cạnh bằng nhau. Có hai góc bằng nhau. Có đường cao đồng thời là đường phân giác hay trung tuyến. 2. Tam giác […]

Ôn tập: Đường tròn ngoại tiếp – nội tiếp và bàng tiếp tam giác, đa giác

Ôn tập: Đường tròn ngoại tiếp - nội tiếp và bàng tiếp tam giác, đa giác
Đây là bài thứ 5 of 23 trong series Ôn tập Hình học 9

1. Cho tam giác ABC, đường tròn đi qua 3 đỉnh A; B và C của tam giác gọi là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 2. Tâm của đường tròn ngoại tiếp là điểm cách đều 3 đỉnh nên là giao điểm của ba đường trung trực của ba cạnh tam giác. 3. […]

Trang 1 trên 41234
Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme