Cách xác định thiết diện của mặt phẳng và hình chóp cần phải hiểu và nắm rõ khái niệm về thiết diện và các định lý cần áp dụng dưới đây. Hình chóp là một đa diện, vì vậy với bài viết này chúng ta có thể áp dụng để xác định thiết diện của mặt phẳng và