Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Hậu Lộc 4, tỉnh Thanh Hóa năm 2017 – 2018. Thời gian làm bài 60 phút. (Đề bài có 2 trang, gồm 12 câu trắc nghiệm và 5 câu tự luận)