Năm 2017 vẫn tổ chức kì thi THPT quốc gia, nếu là thí sinh tự do thì các bạn cần chú ý tới những điều dưới đây để chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới. Với thi sinh tự do thì có 2 trường hợp đó là: thí sinh đã tốt nghiệp trung học