Nhiều em gặp khó khăn với dạng toán xác định và tính góc, khoảng cách trong hình học không gian. Toancap3.com sẽ giúp các em. Dưới đây là các dạng toán về góc và khoảng cách trong hình học không gian.