Logarit là một chuyên đề ôn thi trong chương trình toán cấp 3. Cách tính logarit của một số như nào? Tính logarit có khó không? Việc tính toán với chương trình toán phổ thông là điều mà bất kì học sinh nào cũng cần phải rèn luyện. Logarit là một dạng toán không tới mức khó như các