Tổng hợp cách tính logarit của một số bất kỳ

Logarit là một chuyên đề ôn thi trong chương trình toán cấp 3. Cách tính logarit của một số như nào? Tính logarit có khó không?

Tổng hợp cách tính logarit của một số bất kỳ-4

Việc tính toán với chương trình toán phổ thông là điều mà bất kì học sinh nào cũng cần phải rèn luyện. Logarit là một dạng toán không tới mức khó như các em tưởng. Nếu như các em học thuộc các công thức logarit và nắm được các cách tính logarit của một số bất kỳ dưới đây thì sẽ dễ dàng giải dạng bài tập này.

1. Tính logarit theo một số α cho trước

Chúng ta tiến hành phân tích theo ví dụ dưới đây: Bài toán là tính logarit của một số dựa vào một số α cho trước

Tổng hợp cách tính logarit của một số bất kỳ

2. Bài toán tổng quát tính logarit theo một số α

Tổng hợp cách tính logarit của một số bất kỳ-1

*Kết luận: Muốn tính logarit của một số dựa vào số cho trước ta cần đối số của logarit đó thành tích hoặc thương các lũy thừa của cơ số.

3. Tính logarit theo 2 số a, b cho trước

Theo dõi ví dụ để rút ra cách tính chung cho dạng toán tính một logarit theo 2 logarit đã cho.

Tổng hợp cách tính logarit của một số bất kỳ-2

Tổng hợp cách tính logarit của một số bất kỳ-3

Với phương pháp tính logarit trên các em sẽ tính được logarit của một số bất kì một cách dễ dàng rồi.