Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm chương 3 toán lớp 10 với nội dung về phương trình và hệ phương trình (phương trình bậc nhất, bậc hai, trùng phương). Nội dung: Đại cương về phương trình Phương trình bậc nhất Phương trình bậc hai Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai Phương