Câu hỏi trắc nghiệm chương 3 toán lớp 10

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm chương 3 toán lớp 10 với nội dung về phương trình và hệ phương trình (phương trình bậc nhất, bậc hai, trùng phương).

Nội dung:

  • Đại cương về phương trình
  • Phương trình bậc nhất
  • Phương trình bậc hai
  • Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
  • Phương trình trùng phương

cau-hoi-trac-nghiem-chuong-3-toan-lop-10

Link download Câu hỏi trắc nghiệm chương 3 toán lớp 10:

https://drive.google.com/file/d/0B7uAMT9Yh6ueVmJCYWliaC1UcEU/view