250 câu trắc nghiệm Toán lớp 12 bao gồm các bài tập về đạo hàm, ứng dụng của đạo hàm thuộc chương 1 Toán 12.