Thẻ: tương đương

Chứng minh BĐT lượng giác bằng cách biến đổi tương đương

Phương pháp chứng minh BĐT lượng giác bằng cách biến đổi tương đương là phương pháp sử dụng sự biến đổi qua lại của các bất đẳng thức. Để có thể sử dụng tốt phương pháp này, các em cần phải nắm vững những kiến thức cần thiết về biến đổi lượng giác, các đẳng

Lý thuyết về mệnh đề

Lý thuyết về mệnh đề Toán lớp 10, định nghĩa mệnh đề, mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo, mệnh đề tương đương, Kí hiệu ∀, kí hiệu ∃ Tóm tắt kiến thức: 1. Định nghĩa mệnh đề Mệnh đề là câu khẳng định có thể xác định được tính đúng hay sai của nó.