Dưới đây là 42 câu trắc nghiệm ứng dụng đạo hàm tích phân có hướng dẫn giải, đáp án dành cho các em ôn luyện trắc nghiệm Toán. Câu 1: Tại một nơi không có gió, một chiếc khí cầu đang đứng yên ở độ cao  162 (mét) so với mặt đất đã được phi