42 câu trắc nghiệm ứng dụng đạo hàm tích phân có hướng dẫn giải

Dưới đây là 42 câu trắc nghiệm ứng dụng đạo hàm tích phân có hướng dẫn giải, đáp án dành cho các em ôn luyện trắc nghiệm Toán.

Câu 1: Tại một nơi không có gió, một chiếc khí cầu đang đứng yên ở độ cao  162 (mét) so với mặt đất đã được phi công cài đặt cho nó chế độ chuyển động đi xuống. Biết rằng, khí cầu đã chuyển động theo phương thẳng đứng với vận tốc tuân theo quy luật v(t) = 10tt2, trong đó t (phút) là thời gian tính từ lúc bắt đầu chuyển động, v(t) được tính theo đơn vị mét/phút (m/p). Nếu như vậy thì khi bắt đầu tiếp đất vận tốc của khí cầu là: