Bộ tài liệu Chuyên đề lượng giác và ứng dụng gồm 3 tập của 2 tác giả Võ Anh Khoa và Hoàng Bá Minh sẽ giúp cho việc học lượng giác của các em học sinh khối THPT rất nhiều. Tập 1: Biến đổi lượng giác và hệ thức lượng Tập 2: Phương trình, hệ phương trình,