Chuyên đề lượng giác và ứng dụng trọn bộ full

Bộ tài liệu Chuyên đề lượng giác và ứng dụng gồm 3 tập của 2 tác giả Võ Anh Khoa và Hoàng Bá Minh sẽ giúp cho việc học lượng giác của các em học sinh khối THPT rất nhiều.

Tập 1: Biến đổi lượng giác và hệ thức lượng

Chuyên đề lượng giác và ứng dụng trọn bộ full

Tập 2: Phương trình, hệ phương trình, bất phương trình lượng giác

Chuyên đề lượng giác và ứng dụng trọn bộ full-1

Tập 3: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, một số phương pháp lượng giác hóa

Chuyên đề lượng giác và ứng dụng trọn bộ full-2

Ở mỗi tập sách Chuyên đề lượng giác, đều được tác giả chia làm 3 phần với:

– Phần 1: Lý thuyết và ví dụ minh họa các dạng toán cơ bản

– Phần 2: Đưa ra các dạng toán khó, rèn kĩ năng giải thành thạo

– Phần 3: Tiếp tục đưa ra lời giải gợi ý.

Tải trọn bộ 3 tập Chuyên đề lượng giác và ứng dụng trọn bộ full tại link dưới đây:

Tập 1: https://drive.google.com/file/d/0B7uAMT9Yh6ueMFpvVjBwdmktTzA/view

Tập 2: https://drive.google.com/file/d/0B7uAMT9Yh6ueSFhoRWZpOXRrYW8/view

Tập 3: https://drive.google.com/file/d/0B7uAMT9Yh6ueVkRCcV9hTktqSGs/view