Thẻ: vectơ

Các phương pháp giải bài toán cực trị hình học bằng vectơ

Toancap3.com giới thiệu với các em một số phương pháp giải bài toán cực trị hình học bằng vectơ. Đó là các phương pháp dưới đây. 1. Phương pháp tìm cực trị nhờ đánh giá độ dài vectơ 2. Phương pháp tìm cực trị nhờ đánh giá bình phương vô hướng 3. Phương pháp tìm cực trị nhờ đánh giá

Ứng dụng của vectơ trong giải toán hình học, đại số giải tích

Ứng dụng của vectơ trong giải toán hình học, đại số: giải toán đồng quy, thẳng hàng, vuông góc, tính góc, bất đẳng thức, giải phương trình, cực trị… Ghi chú: Bài viết này Toancap3.com tổng hợp từ nhiều nguồn. Sau khi được học toàn bộ lý thuyết về vectơ trong Toán 10 . Ở bài này, Toancap3.com giới

Các định nghĩa về vectơ

Định nghĩa vectơ, vectơ cùng phương, vectơ cùng hướng, vectơ ngược hướng hai vectơ bằng nhau, vectơ không. Ở bài này các em sẽ được học những lý thuyết về vectơ. 1. Định nghĩa vectơ – Vectơ là một đoạn thẳng định hướng. – Vectơ có điểm đầu là A, điểm cuối B là vectơ AB,

Tổng và hiệu của hai vectơ

Lý thuyết Tổng và hiệu của hai vectơ Lý thuyết vectơ dưới đây. 1. Tổng của hai vectơ Cho hai vectơ $latex \displaystyle \overrightarrow{a}$, $latex \displaystyle \overrightarrow{b}$ . Lấy một điểm A tùy ý, vẽ $latex \displaystyle \overrightarrow{AB}=\overrightarrow{a}$ , $latex \displaystyle \overrightarrow{AB}=\overrightarrow{b}$ . Vectơ $latex \displaystyle \overrightarrow{AC}$ được gọi là tổng của hai vectơ $latex \displaystyle \overrightarrow{a}$ và $latex \displaystyle