Cách chứng minh 3 điểm thẳng hàng bằng vectơ

Toán cấp 3 đưa ra cách chứng minh 3 điểm thẳng hàng bằng việc sử dụng vectơ khi các em học xong phần vecto trong Hình học lớp 10.

Ba điểm A, B, C được gọi là thẳng hàng nếu chúng cùng nằm trên một đường thẳng hay có một đường thẳng đi qua 3 điểm này. Từ cơ sở này chúng ta sẽ đưa bài toán trên về việc chứng minh 2 vectơ cùng phương.

Phương pháp chứng minh 3 điểm thẳng hàng

Cho 3 điểm A, B, C

3 điểm A, B, C thẳng hàng ⇔ $latex \displaystyle \overrightarrow{AB}=k\overrightarrow{AC}$ hoặc $latex \displaystyle \overrightarrow{AB}=k\overrightarrow{BC}$ hoặc $latex \displaystyle \overrightarrow{AC}=k\overrightarrow{BC}$ … với k là hệ số bất kì.

Các em nên xem qua ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn về phương pháp.

Bài tập ví dụ chứng minh 3 điểm thẳng hàng bằng vectơ

Cách chứng minh 3 điểm thẳng hàng bằng vectơ-1

Cách chứng minh 3 điểm thẳng hàng bằng vectơ-2

Cách chứng minh 3 điểm thẳng hàng bằng vectơ-3

Tags: