Thẻ: xác suất

Phương pháp chung giải đại số tổ hợp và xác suất (có ví dụ minh họa)

Việc học tốt dạng bài tập đại số tổ hợp và xác suất rất quan trọng bởi nó là dạng bài tập năm nào cũng có trong đề thi tuyển sinh vào đại học, nay là thi THPT quốc gia. Phương pháp chung giải đại số tổ hợp và xác suất được Toancap3.com giới thiệu