Hướng dẫn các em cách viết phương trình đường thẳng y = ax + b đi qua 2 điểm cho trước với máy tính casio: Fx 500MS, Fx 500ES, Fx 570MS, Fx 570ES… Dạng bài tập viết phương trình đường thẳng là dạng bài tập thường gặp trong các bài thi và là dạng toán