Viết phương trình đường thẳng y = ax + b đi qua 2 điểm với máy tính casio

Hướng dẫn các em cách viết phương trình đường thẳng y = ax + b đi qua 2 điểm cho trước với máy tính casio: Fx 500MS, Fx 500ES, Fx 570MS, Fx 570ES…

Dạng bài tập viết phương trình đường thẳng là dạng bài tập thường gặp trong các bài thi và là dạng toán quan trọng trong chương trình lớp 12. Và có xuất hiện trong các đề thi đại học, tuyển sinh THPT quốc gia.

Chúng ta sẽ thực hiện Viết phương trình đường thẳng y = ax + b đi qua 2 điểm với máy tính casio với ví dụ dưới đây.

Đề bài: Viết phương trình đường thẳng y = ax + b đi qua 2 điểm A(-1;3) và B(1;2)

Các làm:

Viết phương trình đường thẳng y = ax + b đi qua 2 điểm với máy tính casio