Thẻ: phương trình đường thẳng

Ứng dụng phương trình đường thẳng để giải phương trình căn thức

Toán cấp 3 giới thiệu với em cách ứng dụng phương trình đường thẳng để giải phương trình căn thức qua các ví dụ. Có nếu ra phương pháp giải dễ hiểu. Trước tiên chúng ta cần nhắc lại kiến thức về đường thẳng. 1. Hai dạng phương trình đường thẳng a) Phương trình tổng

Cách viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của hàm số bậc 3

Toancap3.com chia sẻ tới các em cách viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của hàm số bậc 3. Một dạng bài toán về cực trị của hàm số. Trong các đề thi đại học, một phần không thể thiếu là các bài toán về cực trị của hàm số. Một

Lý thuyết phương trình đường thẳng

Lý thuyết phương trình đường thẳng: vectơ chỉ phương, phương trình tham số, vectơ pháp tuyến, vị trí tương đối của 2 đường thẳng, góc giữa 2 đường thẳng. 1. Vectơ chỉ phương của đường thẳng 2. Phương trình tham số của đường thẳng 3. Vectơ pháp tuyến của đường thẳng 4. Phương trình tổng