Tổng hợp những bài toán liên quan đến cực trị của hàm số

Bài toán cực trị hàm số là một trong những bài toán kinh điển trong chương trình thi THPT, để làm tốt được bài toán này, học sinh cần nắm được một số dạng cơ bản sau:

Tổng hợp những bài toán liên quan đến cực trị của hàm số

Tổng hợp những bài toán liên quan đến cực trị của hàm số

Một số dạng toán thường gặp trong phần cực trị của hàm số trong môn toán lớp 12 như: Các quy tắc tìm cực trị của hàm số, tìm m để hàm số đạt cực trị thỏa mãn điều kiện cho trước, tìm điều kiện để hàm số đạt cực trị tại x0; tìm m để hàm số không đạt cực trị, viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị.

toancap3.com tổng hợp