Tuyển tập Các Kỹ Thuật CASIO [ Kỹ thuật 7+8]

Chào các bạn ! Trong bài trước Toán cấp 3 đã giới thiệu tới các bạn tuyển tập các kỹ thuật CASIO các kỹ thuật: Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của hàm bậc ba và Tìm tiệm cận của đồ thị hàm số. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu các kỹ thuật tiếp theo, đó là: Kỹ thuật giải nhanh bài toán Giá trị lớn nhất  và Kỹ thuật lập nhanh phương trình tiếp tuyến tại một điểm trên đồ thị hàm số – Tại một điểm không thuộc đồ thị hàm số ( Kỹ thuật 7 + 8 ) !