73 bài toán ứng dụng đạo hàm, GTLN-GTNN của hàm số

Toán cấp 3 gửi tới các em 73 bài toán ứng dụng đạo hàm, GTLN-GTNN của hàm số dưới dạng bài tập trắc nghiệm.

Câu 1: Một tên lửa bay vào không trung với quãng đường đi được quãng đường $latex \displaystyle s\left( t \right)$ (km) là hàm phụ thuộc theo biến t (giây) theo quy tắc sau: $latex \displaystyle s\left( t \right)={{e}^{{{t}^{2}}+3}}+2t.{{e}^{3t+1}}\,\left( km \right)$ . Hỏi vận tốc của tên lửa sau 1 giây là bao nhiêu (biết hàm biểu thị vận tốc là đạo hàm của hàm biểu thị quãng đường theo thời gian).

A. 5e4(km/s)                B. 3e4(km/s)                C. 9e4(km/s)                 D. 10e4(km/s)

Câu 2: Một người nông dân có 15 000 000 đồng để làm một cái hàng rào hình chữ E dọc theo một con sông (như hình vẽ) để làm một khu đất có hai phần chữ nhật để trồng rau. Đối với mặt hàng rào song song với bờ sông thì chi phí nguyên vật liệu là 60 000 đồng là một mét, còn đối với ba mặt hàng rào song song nhau thì chi phí nguyên vật liệu là 50 000 đồng một mét. Tìm diện tích lớn nhất của đất rào thu được.

73 bài toán ứng dụng đạo hàm, GTLN-GTNN của hàm số-1

A. 6250 m2     B. 1250 m2     C. 3125 m2 .   D. 50 m2