Thẻ: GTLN

73 bài toán ứng dụng đạo hàm, GTLN-GTNN của hàm số

Toán cấp 3 gửi tới các em 73 bài toán ứng dụng đạo hàm, GTLN-GTNN của hàm số dưới dạng bài tập trắc nghiệm. Câu 1: Một tên lửa bay vào không trung với quãng đường đi được quãng đường $latex \displaystyle s\left( t \right)$ (km) là hàm phụ thuộc theo biến t (giây) theo quy tắc