Tìm GTLN, GTNN của hàm số bằng đạo hàm

Phương pháp tìm GTLN, GTNN của hàm số bằng đạo hàm giúp chúng ta tìm được giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số trên một miền xác định.

Cụ thể: Khi dùng đạo hàm sẽ tìm được:

– Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất (GTLN, GTNN) của hàm số trên miền xác định hay một khoảng.

– Tìm GTLN, GTNN của hàm số trên một đoạn [a;b]

Mời các em đọc chi tiết phương pháp tìm GTLN, GTNN của hàm số dưới đây. Chú ý, sau khi đọc xong lý thuyết của phương pháp và ví dụ có lời giải thì các em cần phải luyện những bài tập được cho.

 
Tags:,