Bài tập trắc nghiệm cực trị – Nguyễn Bá Vương

Thầy Nguyễn Bảo Vương đã soạn và tổng hợp ra dạng Bài tập trắc nghiệm cực trị trong đó có lý thuyết, cách làm cùng các ví dụ bài tập minh họa dễ hiểu.

Phiếu ôn tập và giảng dạy gồm 4 phiếu:

1. Phiếu 1. Nhận biết – Bài tập trắc nghiệm cực trị

 

2. Phiếu 2. Thông hiểu – Bài tập trắc nghiệm cực trị

 

3. Phiếu 3. Vận dụng thường – Bài tập trắc nghiệm cực trị

 

4. Phiếu 4. Vận dụng cao – cực cao – cực căng – Bài tập trắc nghiệm cực trị