Thẻ: cực trị

Ứng dụng của đạo hàm trong chứng minh bất đẳng thức và bài toán tìm cực trị

Trong việc chứng minh bất đẳng thức hay tìm cực trị của một biểu thức, vận dụng phương pháp dồn biến để khảo sát hàm số là một chủ đề rất được nhiều bạn học sinh tham gia các kỳ thi chọn HSG và kỳ thi TSĐH, THPT – Quốc Gia quan tâm. Để có

Các phương pháp giải bài toán cực trị hình học bằng vectơ

Toancap3.com giới thiệu với các em một số phương pháp giải bài toán cực trị hình học bằng vectơ. Đó là các phương pháp dưới đây. 1. Phương pháp tìm cực trị nhờ đánh giá độ dài vectơ 2. Phương pháp tìm cực trị nhờ đánh giá bình phương vô hướng 3. Phương pháp tìm cực trị nhờ đánh giá

Một số bài toán cực trị hình học tọa độ

Một số bài toán cực trị hình học tọa độ với nội dung bao gồm tìm điểm với điều kiện cho trước có kèm theo ví dụ minh họa có lời giải. 1. Bài toán 1: Cho hai điểm A(1;2), B(0;-1) và đường thẳng (d) : [latex]\displaystyle \left\{ \begin{array}{l}x=t\\y=2t+1\end{array} \right.[/latex] Tìm M∈(d) sao cho: a)