Bất đẳng thức và cực trị

Sử dụng các tính chất của cực trị hàm số để chứng minh bất đẳng thức bằng việc tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức.

Các em theo dõi qua ví dụ dưới đây:

Bất đẳng thức và cực trị

Tiếp tục với ví dụ thứ 2:

Bất đẳng thức và cực trị-1

Để đọc hết tài liệu này, các em truy cập vào link sau: “https://drive.google.com/file/d/0B7uAMT9Yh6ueQzdLTlhlbW93Vk0/preview”