Các dạng toán về quan hệ vuông góc trong không gian

Các dạng toán về quan hệ vuông góc trong không gian gồm có: đường thẳng vuông góc với đường thẳng, đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng.

Ngoài ra còn có dạng toán về góc giữa hai đường thẳng, góc giữa hai mặt phẳng, góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, các dạng toán về khoảng cách: khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng, khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau, khoảng cách giữa 1 điểm tới một mặt phẳng.

Trong chương trình Toán lớp 11 thì hình học không gian là một chủ đề khó, vì thế Toán cấp 3 đưa tới các em học sinh Các dạng toán về quan hệ vuông góc trong không gian để giúp các em tiếp thu kiến thức và hiểu rõ hơn.

Nội dung cuốn sách Quan hệ vuông góc trong không gian gồm có lý thuyết và bài tập cùng hướng dẫn giải để cho các em dễ thực hành.