Cách tìm đạo hàm của hàm hợp lượng giác

Tiếp theo bài viết cách tìm đạo hàm của hàm số ở các bài trước. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm đạo hàm của hàm hợp lượng giác.

Đạo hàm của hàm hợp không khó như các em tưởng tượng, nó chẳng qua chỉ là các công thức nên nếu các em ghi nhớ được thì sẽ rất dễ dàng trong việc làm bài tập dạng này.

Cách tìm đạo hàm của hàm số hợp lượng giác

Các công thức tìm đạo hàm của hàm hợp lượng giác

Cách tìm đạo hàm của hàm số hợp lượng giác-1

Dưới đây là bài tập tìm đạo hàm của hàm hợp lượng giác dựa vào việc sử dụng các bảng đạo hàm bên trên:

Bài 1: Tìm đạo hàm của các hàm số sau:
Cách tìm đạo hàm của hàm số hợp lượng giác-2

Với các bài tập đạo hàm của hàm số hợp lượng giác các em cũng ứng dụng bảng đạo hàm đã học, hãy luyện tập rồi gửi mail về cho Toán cấp 3 nhé.